Programowanie zespołowe 2019


Zespołowy Projekt Informatyczny – Prezentacja


8 stycznia 2019 w Sali Koncertowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się publiczna prezentacja projektów studenckich wykonanych przez studentów IV roku Informatyki UKW przy współpracy z Bydgoskim Klastrem Informatycznym w ramach „Zespołowego Projektu Informatycznego”.


Z Bydgoskiego Klastra Informatycznego do współpracy z UKW przystąpiło osiem firm: Atos, BSB, Logon, Physcomp, RevDeBug, SLICAN, Softmaks.pl, Syneo.pl. Każda firma pracowała z jednym zespołem projektowym. Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy zarządzający na co dzień projektami IT dzielili się swoim zawodowym doświadczeniem.


Praktyczne podejście do programowania ma dać studentom możliwość poznania jego specyfiki i tajników. Natomiast dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Informatycznym jest to naturalna forma znalezienia przyszłych współpracowników. Było to kolejne działanie wśród członków Bydgoskiego Klastra Informatycznego na rzecz poziomu nauczania i edukacji w naszym regionie.


Wystapiło 8 zespołów studenckich. Za najlepsze uznano opracowanie wykonane przez studentów w firmie Physcomp – projekt czujnika zanieczyszczeń powietrza z oprogramowaniem. Zwycięski zespół otrzymał nagrody ufundowane przez firmy Atos i RevDeBug


Zamiana języka