Organy Klastra

KOMISJA REWIZYJNA

Czesław Noga
CZŁONEK KOMISJI
Piotr Wesołowski
CZŁONEK KOMISJI

BIURO

Agnieszka Hejmann
SPECJALISTA DS. MARKETINGU

Statut Bydgoskiego Klastra Informatycznego powstał, aby jasno i czytelnie określić zasady współpracy. Definiuje zasady w szczególności związane z:

  • celami i zadaniami BKI,
  • członkostwem w Klastrze,
  • określeniem struktury Klastra,
  • zwoływaniem zebrań Stowarzyszenia,
  • podejmowaniem decyzji przez Członków,
  • prawami i obowiązkami Członków Klastra.

 

Każdy z Członków, mając na celu wspólne dobro zobowiązuje się do przestrzegania zapisów określonych w Statucie.

Stowarzyszenie Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000542857.

Zamiana języka