Bydgoski Hackathon

02 lutego - dodane przez: Zespół BKI

Bydgoski Klaster Informatyczny w partnerstwie firm branży IT i uczelni wyższych organizuje Bydgoski Hackathon. Konkurs przewidziany jest dla studentów informatyki i programistów, przeprowadzany w formie maratonu, od godzin wieczornych, przez noc, do późnego popołudnia dnia następnego. W niepowtarzalnej atmosferze, uczestnicy będą mogli wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie a w swoich pracach zaproponować pomysłowe i innowacyjne […]

Czytaj więcej

Miejska sieć komputerowa

08 grudnia - dodane przez: Zespół BKI

Bydgoski Klaster Informatyczny w imieniu środowiska bydgoskich operatorów obsługujących lokalną infrastrukturę teletechniczną, zabiega w sprawie nierównego traktowania użytkowników pasa drogowego, w kontekście sieci szerokopasmowej. Poniżej zamieszczamy korespondencję wymienianą z organami administracji państwowej, ufając, że oprócz zrozumienia, uda się skutecznie doprowadzić do wprowadzenia sprawiedliwych rozporządzeń. 02/2016 Ministerstwo Cyfryzacji: bki_d-k-08_2016 02/2016 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament […]

Czytaj więcej

Projektowanie zespołowe.

11 marca - dodane przez: Zespół BKI

W tym roku po raz pierwszy do bydgoskiej uczelni zawita Programowanie Zespołowe realizowane razem z firmami z branży. Dzięki współpracy władz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej oraz Bydgoskiego Klastra informatycznego zostaną uruchomione zajęcia, które znacznie podniosą poziom praktycznego przygotowania studentów do pracy w obszarze IT. Do projektu przystępują cztery firmy: Logon, Monterail.com, […]

Czytaj więcej

BitCamp

20 sierpnia - dodane przez: Administrator

BitCamp are informal meetings and opportunity to discussion. They are intended for anyone who deals with computer technologies. They give opportunity to exchange experience, ideas and to discuss IT matters. They have been organized to support local development and integration of the industry. The meetings are free and require prior registration only. Within the IT […]

Czytaj więcej

BitCamp

20 sierpnia - dodane przez: Administrator

BitCampy to nieformalne spotkania i okazja do dyskusji. Dla każdego, kto zajmuje się technologiami komputerowymi. Dają możliwość wymiany doświadczenia, pomysłów, rozmowy w zakresie IT. Zostały zorganizowane by wesprzeć lokalny rozwój i integrację osób z branży. Spotkania są bezpłatne, wymagają jedynie wcześniejszej rejestracji. BitCamp w ramach Klastra Informatycznego rozwija współpracę na pograniczu biznesu i nauki. Więcej […]

Czytaj więcej

BitCamp

19 maja - dodane przez: Administrator

BitCampy to nieformalne spotkania i okazja do dyskusji. Dla każdego, kto zajmuje się technologiami komputerowymi. Dają możliwość wymiany doświadczenia, pomysłów, rozmowy w zakresie IT. Zostały zorganizowane by wesprzeć lokalny rozwój i integrację osób z branży. Spotkania są bezpłatne, wymagają jedynie wcześniejszej rejestracji. BitCamp w ramach Klastra Informatycznego rozwija współpracę na pograniczu biznesu i nauki.   […]

Czytaj więcej

BitCamp

19 maja - dodane przez: Administrator

BitCamp are informal meetings and opportunity to discussion. They are intended for anyone who deals with computer technologies. They give opportunity to exchange experience, ideas and to discuss IT matters. They have been organized to support local development and integration of the industry. The meetings are free and require prior registration only. Within the IT […]

Czytaj więcej

BDG.web Meetup

18 maja - dodane przez: Administrator

Bydgoszcz Web Development Meetup jest inicjatywą stworzoną przez pasjonatów. To grupa dla programistów i designerów. Skupia wszystkich zainteresowanych technologiami webowymi oraz tworzeniem stron i aplikacji webowych. Podczas spotkań uczestnicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspólnie uczą się nowych technologii. BGD.web organizuje również warsztaty i hackatony. Udział jest bezpłatny.

Czytaj więcej

BDG.web Meetup

18 maja - dodane przez: Administrator

Bydgoszcz Web Development Meetup is an initiative of enthusiasts. This is a group for developers and designers. It brings together professionals interested in web-based technologies and creating websites and web applications. During the meetings, the participants share their knowledge and experience as well as they learn new technologies together. BGD.web also organizes workshops and hackathons. […]

Czytaj więcej

PROJEKT: „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie – Rozwój instytucji otoczenia biznesu.” Tytuł przedsięwzięcia Klastra: „Zwiększenie konkurencyjności firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Informatycznym poprzez prace rozwojowe, badania przemysłowe i ich wdrożenie oraz budowę internetowej platformy […]

Czytaj więcej