Misja i cele

KIM JESTEŚMY?

Bydgoski Klaster Informatyczny powstał 26 listopada 2013r z inicjatywy Zespołu Obsługi Inwestora Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Po roku prężnej działalności, podjęto decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Bydgoski Klaster Informatyczny. Od 11 lutego 2015r BKI zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Od samego początku Klaster działa pod patronatem Urzędu Miasta Bydgoszcz.

Ideą Klastra od samego początku jest tworzenie i rozwijanie organizacji, której członkowie współpracują ze sobą w realizacji wspólnych działań biznesowych. Szeroko rozumiany obszar IT pozwala nam wspólnie tworzyć optymalne warunki pracy, rozwijać edukację, wprowadzać innowacje oraz skutecznie promować nasze firmy i region.

NASZA MISJA

Wizją Klastra jest dynamiczny rozwój oparty na wspólnym działaniu. Jesteśmy dla siebie silnymi Partnerami, którzy we współpracy z sektorem naukowo-badawczym tworzą prężne, nowoczesne przedsiębiorstwa. Nasza wspólna misja zakłada wszelkie działania z wykorzystaniem zdobytego doświadczenia, aby zbudować jeszcze silniejszą markę firm reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia. Wspieramy lokalny rozwój, wzajemną pomoc i budujemy trwałe więzi biznesowe. Aby stworzyć długotrwałą relację współpracy, chcemy się dobrze znać.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY?

Networking

 Zbieramy i wymieniamy informacje niezbędne dla członków Stowarzyszenia, zwłaszcza służące nawiązywaniu kontaktów gospodarczych.

Misje gospodarcze

Organizujemy misje gospodarcze dla członków Stowarzyszenia.

Wydawnictwa

Prowadzimy działalność wydawniczą w zakresie wydawania stałych oraz specjalistycznych materiałów naukowych, informacyjnych oraz reklamowych.

Eventy

Organizujemy i prowadzimy  spotkania, szkolenia, konferencje, wystawy, wykłady, konkursy oraz imprezy okolicznościowe.

Porozumienie

Uczestniczymy w budowie porozumień, zespołów konsultacyjnych oraz opracowywaniu dokumentów formalnych w sprawie współpracy.

Współpraca

Współpracujemy z organami władzy publicznej w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Stowarzyszenia.

Ekspertyzy

Opracowujemy oraz przedkładamy organom władzy publicznej, instytucjom i innym podmiotom opinie, ekspertyzy i zapytania w sprawach dotyczących środowiska informatycznego.

Konsultacje

Uczestniczymy w konsultacjach społecznych oraz delegujemy swych członków do ciał doradczych funkcjonujących przy organach władz, instytucjach itp.

Rekomendacje

Udzielamy oceny, jak również rekomendacji oraz wspieramy realizację przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez członków Stowarzyszenia.

Badania i rozwój

Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe służące rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieramy, również finansowo, takie prace prowadzone także przez podmioty trzecie.

Wsparcie

Reprezentowanie członków Stowarzyszenia w sprawach związanych z obroną ich interesów.

Promocja

Prowadzimy działalność promocyjną na rzecz Stowarzyszenia.

NASZE CELE

  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy informatycznej społeczeństwa.
  • Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej. Podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania województwa kujawsko-pomorskiego jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych.
  • Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu informatyki, reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Stowarzyszenia.
  • Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności podnoszenie wiedzy informatycznej i zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, wspieranie rozwoju istniejących inicjatyw upowszechniających „społeczeństwo informacyjne”, edukacja przez różne formy upowszechniania technologii informatycznych, stwarzanie alternatywnych form edukacji informatycznej, prowadzenie doradztwa personalnego oraz przeciwdziałanie bezrobociu.
  • Działania na rzecz rozwoju gospodarczego Bydgoskiego Klastra Informatycznego oraz sieci współpracy i partnerstwa członków Stowarzyszenia: przedsiębiorców, wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, administracji i innych podmiotów zainteresowanych tworzeniem nowych produktów i usług, innowacjami informatycznymi i wdrażaniem nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem transferu osiągnięć naukowych i badawczych do gospodarki.
  • Rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Stowarzyszenia, budowanie wspólnej marki firm reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia, budowanie prestiżu środowiska informatycznego, promocja firm reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia oraz propagowanie osiągnięć Stowarzyszenia.
Zamiana języka