Hackathon 2024


7. Bydgoski Hackathon BKI.hack, organizowany przez Bydgoski Klaster Informatyczny, odbędzie się w 15-16.03.2024 r. Już po raz trzeci miejscem rywalizacji programistów będą Młyny Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy.

Bydgoski Hackathon od siedmiu lat jest organizowany przez Bydgoski Klaster Informatyczny i bydgoską społeczność IT. Przed przedstawicielami bydgoskich firm technologicznych zaprezentują się prawdziwi pasjonaci programowania, w tym najzdolniejsi i najambitniejsi uczniowie i studenci szkół i uczelni wyższych współpracujących z Bydgoskim Klastrem Informatycznym.


Ideą 7. Bydgoskiego Hackathonu BKI.hack 2024 jest propagowanie informatyki w Bydgoszczy oraz promowanie najzdolniejszych młodych programistów i najefektywniejszych zespołów biorących udział w turnieju, a ponadto integracja środowiska branżowego oraz nawiązywania współpracy między przedsiębiorcami a instytucjami edukacyjnymi kształcącymi ich przyszłych pracowników.


Dobór tematów (które są tajemnicą aż do oficjalnego rozpoczęcia turnieju) sprawia, że rozwiązania stworzone podczas tego wydarzenia mają szansę poprawić jakość cyfrowego życia mieszkańców naszego kraju.

Bydgoski Hackathon to spotkanie pasjonatów programowania. Uczestnicy mogą rejestrować się drużynowo. Po utworzeniu zespołów, uczestnicy przystępują do pracy – koncepcyjnej, twórczej, programistycznej – i w czasie jednej, pełnej doby tworzą innowacyjne i pomysłowe rozwiązania. Sprzyjająca atmosfera pozwala pobudzić kreatywność uczestników oraz podzielić się wiedzą i doświadczeniem. W trakcie prac można liczyć na pomoc mentorów – doświadczonych programistów z firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Informatycznym.

Od siedmiu lat Bydgoski Hackathon spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem. Z badań ewaluacyjnych wynika, że uczestnicy szczególnie docenili merytoryczny charakter wydarzenia, ocenili całość jako wciągające przeżycie, pouczające, pożyteczne dla pasjonatów programowania. Organizatorzy Bydgoskiego Hackathonu szczycą się aktywnym udziałem uczestników i twórczą wymianą poglądów. Należy też wspomnieć, że zwycięzcy pierwszych edycji często znajdowali pracę w patronujących turniejowi firmach, a następnie – już jako wolontariusze i mentorzy pomagali organizować kolejne edycje turnieju i udzielali cennych wskazówek młodszym koleżankom i kolegom.

 

Tak było w 2019r. …

A tak było w 2020 roku w wersji online.

Zamiana języka