Oferta infrastruktury (badawczej, demonstracyjnej, informatycznej)

Centrum ideaLAB

W ramach uruchomionego Centrum ideaLAB oferujemy usługi specjalistyczne dla przedsiębiorstw MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, działających w sektorze przemysłów kreatywnych. Usługa pozwala na zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Warianty zaoferowanej nowej usługi specjalistycznej znaleźć można poniżej:

Usługa A: dla przedsiębiorców posiadających własne zasoby kadrowe i czas na ich wykorzystanie, dysponujących ograniczoną mobilnością – dostęp do usługi online wraz ze zdalnym wsparciem eksperckim (podstawowym) (Cena od 300 zł/h)

Usługa B: dla przedsiębiorców posiadających częściowe własne zasoby kadrowe i czas na ich wykorzystanie – dostęp do usługi w Centrum wraz z podstawowym wsparciem eksperckim, w tym z pomocą w zinterpretowaniu oczekiwań klientów (Cena od 400 zł/h)

Usługa C: dla przedsiębiorstw posiadających niewielkie własne zasoby kadrowe i/lub czasu na ich pełne wykorzystanie – dostęp do usługi w Centrum, wraz z częściowym wsparciem eksperckim, w tym z pomocą w projektowanie i interpretowaniu wyników analizy ekonomicznej wdrażanego rozwiązania (Cena od 500 zł/h)

Usługa D: dla przedsiębiorstw nie posiadających własnych zasobów kadrowych i/lub czasu na ich wykorzystanie – dostęp dousługi w Centrum, wraz z pełnym wsparciem eksperckim / projektowym, opracowaniem prototypu oraz zapewnieniem konsultacji z odbiorcą ostatecznym (Cena od 1000 zł/h)

Ponadto wspomagamy rozwój firm rozpoczynających działalność (start-up’ów), zwłaszcza realizującychprojekty innowacyjne w powiązaniu z Wyższą Szkołą Gospodarki. Dla firm spin-off i spin-out tworzonych przez pracowników, studentów, absolwentów i inne osoby współpracujące z WSG nieodpłatnie pomagamy start-up’om

Laboratorium Neuropsychologii i Użyteczności

Wyposażenie laboratorium stanowi min:
 • Tobii Pro Spectrum x 2
 • Tobii Pro VR Integration x 2
 • Tobii Glasses 2 PRO x 2
 • Specjalistyczne stanowiska komputerowe do analizy ilościowej zarejestrowanych danych (EEG, EMG, sMRI, fMRI, DTI ) x 4
 • Emotiv Insight
 • NeuroSky EEG
 • ABM B-Alert X24
 • Neuroelectrics Enobio 32
 • Pupil Labs VR/AR 120hZ Eye Camera
 • HTC Vive Binocular Add-on
 • HoloLens Binocular Add-
 • Pupil Mobile Bundle
 • NeuLog Galvanic Skin Response (GSR) Logger Sensor
 • iMotions’ biometric research platform (Oprogramowanie specjalistyczne)

SPRZĘT WYKORZYTSTANIE:

Działalność badawczo-rozwojowa dotycząca:

 • Badania efektywności reklamy zewnętrznej
 • Badania użyteczności interaktywnych obiektów /stron www, interfejsów programów, aplikacji/
 • Badania interakcji /zachowań użytkowników/
 • Badania czynności mózgu dotyczące przypisywania znaczenia znaków, kształtów
 • Badania semantyczne dotyczące grupowania pojęć /architektury informacji
 • Badania w zakresie wykorzystania multimediów w projektowaniu interfejsów multimodalnych,
 • Badania profili behawioralnych oraz strategii monetyzacyjnych użytkowników gier komputerowych,
 • Badania nad zagadnieniami związanymi z projektowaniem systemów informacji, znaków, tożsamości wizualnej,
 • Badania w zakresie poprawy efektywności procesów zdalnego nauczania z wykorzystaniem multimediów,
 • Badania nad tworzeniem interaktywnych narzędzia wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (ER),

Usługi w zakresie projektowanie rozwiązań i ich wdrożeń:

 • Sterowanie urządzeniami przy pomocy ruchów oczu, fal EEG (urządzenia dla osób niepełnosprawnych, gry interaktywne)
 • Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na drogach (badania kierowców, systemów oznakowań),
 • Badania rozmieszczenie przyrządów kontrolno-pomiarowych na tablicach sterowniczych, w kokpitach i kabinach pojazdów,
 • Projekty zarządzanie informacją (komunikatywność oznakowania i dostępności wizualna),
 • Testy oprogramowania, aplikacji i interface’ów w urządzeniach elektronicznych,
 • Analizy postrzegania i rozpoznawalności marki, reklamy, produktu,
 • Badania skuteczności wizualnej projektów (spoty reklamowe, opakowanie, etykiety, logo, gazetki sprzedażowe),
 • Analizy skuteczności product placement i lokalizacji powierzchni reklamowych,
 • Systemy nawigowania klientów w sklepie

Laboratorium Sieci Komputerowych – 2 szt.

Każde Laboratorium Sieci Komputerowych spełnia wymogi prowadzenia kursów CISCO CCNA oraz CCNP i jest wyposażone w:

 1. 15 stanowisk komputerowych wyposażonych w 2 lub 3 karty sieciowe – 2 zestawy;
 2. przełączniki programowalnych CISCO 2950/2960 – 18 szt.
 3. 15 routerów CISCO 2801/2811/2911;
 4. 3 punkty dostępu bezprzewodowego;

Laboratorium Baz Danych

Laboratorium Baz Danych jest wyposażone 15 komputerów klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft SQL Server, SQL Server Managment Studio, Microsoft Visual Studio oraz zestawem narzędzi
do prac programistycznych związanych z bazami danych.

Laboratorium Systemów CAD/CAM

Laboratorium Systemów CAD/CAM wyposażone jest w 15 stanowisk komputerowych, z zainstalowanym oprogramowaniem do projektowania wspomaganego komputerowo – Solid Edge ST3, AutoCAD LT, ArchiCAD.

Laboratorium Inżynierskiej Grafiki Komputerowej

Wyposażenie Laboratorium Inżynierskiej Grafiki Komputerowej składa się z 15 komputerów wyposażonych w dodatkowe karty graficzne oraz oprogramowania do obróbki i projektowania graficznego 2D i 3D – pakiet oprogramowania Affinity Designer, Affinity Photo, CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.

Laboratorium Elektroniki

W Laboratorium Elektroniki znajduje się 12 stanowisk komputerowych, z których każde jest dodatkowo wyposażone w:

 1. co najmniej 1 kartę akwizycji danych PCI 6221 – 24 wejścia/wyjścia cyfrowe, 16 wejść analogowych (szybkość próbkowania 250 kS/s), 2 wyjścia analogowe – łącznie laboratorium posiada 17 szt.;
 2. co najmniej 1 zestaw prototypowy S.C. 2075 – łącznie laboratorium posiada 15 szt.;
 3. oprogramowanie do budowy instrumentów wirtualnych, wizualizacji danych oraz prototypowania systemów kontrolno-pomiarowych – National Instruments LabView;
 4. moduł Arduino Mega 2560 z zestawem interfejsów komunikacyjnych (RS232, Ethernet, WiFi, RS485), okablowaniem i płytkami stykowymi – łącznie 15 zestawów.

Studenci mają do dyspozycji 10 stanowisk, z których każde jest wyposażone w oscyloskop cyfrowy, generator, zasilacz stabilizowany z regulacją napięcia i regulowanym ograniczeniem prądu, co najmniej 1 multimetr lub miernik cęgowy. Łącznie na wyposażeniu Laboratorium elektroniki znajduje się:

 1. Oscyloskopy cyfrowe firm Tektronix, Rigol i Hameg – 10 szt.
 2. Generatory funkcyjne – 10 szt.
 3. Zasilacze laboratoryjne – 10 szt.
 4. Multimetry i mierniki cęgowe – 20 szt.

Dodatkowo Laboratorium elektroniki jest wyposażone w:

 1. Miernik mocy DW6090 – 2 szt.
 2. Autotransformator
 3. Programowalne obciążenie elektroniczne –
 4. Stacje lutownicze z regulacją temperatury – 6 szt.
 5. Zestaw dydaktyczny ST2712 Power Electronic Lab
 6. Zestaw dydaktyczny ST2613 Analog – Digital Lab
 7. Zestaw dydaktyczny NV-6000 Electricity Lab

Zestawy dydaktyczne podstaw elektroniki i układów analogowych:

 1. zestaw edukacyjny PE02 do badania charakterystyk tranzystorów MOSFET;
 2. zestaw edukacyjny PE06 do badania charakterystyk tranzystorów IGBT;
 3. zestaw edukacyjny AB-31 do badania stabilizatora z diodą Zenera;
 4. zestaw edukacyjny AB-32 do badania szeregowego stabilizatora napięcia;
 5. zestaw edukacyjny AB-42 do badania wzmacniacza operacyjnego pracującego w konfiguracjach odwracającej i nieodwracającej;
 6. zestaw edukacyjny AB-43 do badania układu sumatora napięć i prądów;
 7. zestaw edukacyjny AB-44 do badania układów całkującego i różniczkującego;
 8. zestaw edukacyjny AB-51 do badania filtrów aktywnych górno- i dolnoprzepustowych;
 9. zestaw edukacyjny AB-52 do badania filtrów pasmowoprzepustowych;
 10. zestaw edukacyjny AB-53 do badania filtrów pasmowozaporowych;
 11. zestaw edukacyjny AB-54 do badania filtrów Czebyszewa;
 12. zestaw edukacyjny AB-80 do badania charakterystyk częstotliwościowych układów rezonansowych.

Wyposażenie dydaktyczne wspierające dydaktykę w zakresie metrologii i miernictwa komputerowego:

 1. Urządzenie wielofunkcyjne NI USB 6008 – 12 wejść/wyjść cyfrowych, 8 wejść analogowych (szybkość próbkowania 10 kS/s), 2 wyjścia analogowe – 6 szt.;
 2. Urządzenie wielofunkcyjne BNC 2120 – wejścia/wyjścia cyfrowe, 8 wejść analogowych, 2 wyjścia analogowe, lokalny generator sygnału – 2 szt.;
 3. Układ kondycjonowania sygnału S.C. 2345 wraz z modułami do pomiaru częstotliwości, przyspieszenia, temperatury, rezystancji w układzie mostkowym i pomiaru sygnału w pętli prądowej – 5 szt.;
 4. Czujniki do pomiarów: akcelerometr, akcelerometr piezoelektryczny, tensometry, termopary, czujniki oporowe, czujniki temperatury, czujniki pola magnetycznego – łącznie 100 szt.
 5. System pomiarowy PXI-1000.
 6. Miernik impedancji LCR MT4090
 7. Miernik mocy DW6090 – 2szt.
 8. Miernik cęgowy

Wyposażanie wykorzystywane w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych związanych z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej:

 1. Moduły fotowoltaiczne o mocy maksymalnej 185Wp, wykonane w technologii krzemu monokrystalicznego Suntech STP-185S – 4 szt.;
 2. Moduły fotowoltaiczne o mocy maksymalnej 30Wp, wykonane w technologii krzemu monokrystalicznego – 4 szt.;
 3. Ogniwo fotowoltaiczne ASI20002052065F – 2 szt.;
 4. Ogniwa fotowoltaiczne wykonane w technologii wielokrotnego złącza Boeing Spectrolab ITJ – 8 szt.;
 5. Stanowisko z 2-osiowym układem nadążnym DegerTracker 300EL wyposażone w moduły fotowoltaiczne wykonanie w technologii cienkowarstwowej (CdS/CdTe);
 6. Ogniwa i moduły fotowoltaiczne o mocy maksymalnej < 2Wp – 16 szt.;
 7. Stanowisko z 2-osiowym układem nadążnym z systemem GPS wyposażone w moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny;
 8. Akumulatory głębokiego rozładowania 6V 225Ah Trojan T-225 – 4 szt.;
 9.  Stanowisko stacji meteorologicznej MAWS301:
  1. czujnik temperatury i wilgotności względnej QMH102 z osłoną radiacyjną DTR502
  2. czujnik ciśnienia atmosferycznego PMT16A-M3
  3. czujnik temperatury gleby QMT103
  4. czujnik promieniowania całkowitego CMP3-M3
  5. czujnika promieniowania QMN101-M3
  6. czujnik nasłonecznienia CSD3-M3
  7. ogrzewany czujnik opadu RG13H-02-M3
  8. moduł centralny MAWS301 wraz z oprogramowaniem
 10. Uniwersalne przyrządy i przetworniki pomiarowe:
  1. pyranometr Delta OHM LP Pyra 03 wraz z przetwornikiem sigma-delta o rozdzielczości 24B ADS1232EVAL– 1 szt.;
  2. pirometr Fluke FLK-62 – 1 szt.;
  3. mostek RLC – 1szt.;
  4. programowalne obciążenia – 2szt.;
  5. zestawy prototypowe z mikrokontrolerami, mikrokonwerterami i układami FPGA – 24 szt.

Laboratorium Fizyczne

Wyposażenie Laboratorium Fizycznego obejmuje następujące stanowiska:

 1. stanowisko do pomiarów cieplnych;
 2. stanowisko do pomiarów akustycznych;
 3. stanowisko do badania tranzystorów bipolarnych;
 4. stanowisko do badania tranzystora polowego z izolowaną bramką;
 5. stanowisko do wyznaczania współczynnika lepkości cieczy;
 6. stanowisko do wyznaczania modułu sztywności;
 7. stanowisko do badania drgań harmonicznych;
 8. stanowisko do badania zjawisk w mechanice;
 9. stanowisko do wyznaczania współczynników tarcia;
 10. stanowisko optyki geometrycznej;
 11. stanowisko do badania zjawisk związanych z polaryzacją światła

Laboratorium Projektowania Układów Sterowania i Robotyki

Laboratorium Projektowania Układów Sterowania i Robotyki jest wyposażone w 14 stanowisk komputerowych. Na każdym stanowisko jest zainstalowane następujące oprogramowanie komputerowe:

 • oprogramowanie symulacyjne Mathworks Matlab;
 • oprogramowanie do budowania wirtualnych przyrządów pomiarowych oraz systemów kontrolnopomiarowych – National Instruments LabView;
 • oprogramowanie narzędziowe do programowania sterowników i regulatorów firmy Omron – pakiet Omron CX-One;
 • środowiska programistyczne pozwalające na tworzenie oprogramowania oraz komunikację z płytkami prototypowymi typu Arduino, Raspberry Pi, itp.

Dodatkowo na każdym stanowisku jest zainstalowane oprogramowanie dedykowane do komunikacji z urządzeniami wchodzącymi w jego skład. 13 z 14 stanowisk komputerowych jest wyposażonych w zasilacz pomocniczy 24V oraz zestaw sterowników i układów napędowych wykorzystywanych w trakcie procesu dydaktycznego:

 1. Stanowisko komputerowe z kartą wejść-wyjść dyskretnych Advantech PCI-1750 (16 wejść cyfrowych optoizolowanych, 16 wyjść cyfrowych optoizolowanych, 1 licznik o pojemności 16 bitów, 1 wewnętrzny timer o pojemności 32 bitów) z modułem interfejsowym ADAM-3937-AE oraz z układem zadawania i wizualizacji stanów wejść i wyjść. Na stanowisku jest zainstalowane dedykowane oprogramowanie dla kart akwizycji danych firmy Advantech.
 2. Stanowisko komputerowe z wielofunkcyjną kartą AI/AO/DI/DO Advantech PCI-1711 (rozdzielczość 12 bitów, 16 wejść analogowych, szybkość przetwornika A/C 100kS/s, 2 wyjścia analogowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL, 1 szesnastobitowy licznik TTL) z modułem interfejsowym PCLD 8710 oraz z układem zadawania i wizualizacji stanów wejść i wyjść. Na stanowisku jest zainstalowane dedykowane oprogramowanie dla kart akwizycji danych firmy Advantech.
 3. Stanowisko komputerowe wyposażone w modułu kontrolno-pomiarowe typu Advantech ADAM:
  1. ADAM-4520 jest konwerterem sygnału w standardzie RS-232 na RS-485/RS-422 z optoizolacją;
  2. ADAM-4055 jest modułem wejść-wyjść cyfrowych z optoizolacją (8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych typu otwarty kolektor);
  3. ADAM-4017+ jest modułem wejść analogowych (8 wejść analogowych różnicowych o rozdzielczości 16 bitów);
  4. sterownik programowalny Omron CP1L wraz z modułem rozszerzeń CP1W-CIF11, układem zadawania stanów wejść cyfrowych, układem sygnalizacji stanów wyjść cyfrowych, układu zadawania stałoprądowego sygnału analogowego;
 4. Stanowisko sterowania układami pneumatycznymi składające się z:
  1. sterownika programowalnego Omron CPL1-L14DT-D wraz z modułem rozszerzeń CP1W-CIF01, układem zadawania stanów wejść cyfrowych, układem sygnalizacji stanów wyjść cyfrowych, układu zadawania stałoprądowego sygnału analogowego;
  2. układ pneumatyki, zbudowany w oparciu o elementy firmy Festo, zawierający 2 elektrozawory pneumatyczne CPE10-M1BH, 2 siłowniki pneumatyczne, 4 czujniki
   położenia siłowników, zespół przygotowania powietrza LOE-D-MINI + HE-D-MINI ze sprężarką Scheppach HC-24;
 5. Stanowisko sterowania układów hydraulicznych składające się z:
  1. sterownika programowalnego CPL1-L14DT-D firmy Omron sterownika programowalnego Omron CPL1-L14DT-D wraz z modułem rozszerzeń CP1W-CIF01, układem zadawania stanów wejść cyfrowych, układem sygnalizacji stanów wyjść cyfrowych, układu zadawania stałoprądowego sygnału analogowego;
  2. zasilacza pomocniczego stanowiska 24VDC;
  3.  zasilacza hydraulicznego UHKZ2,5/1,6-0,37-6R2-NO-2656;
  4. układu hydrauliki, zbudowanego w oparciu o elementy firmy Ponar Wadowice, zawierający 2 siłowniki hydrauliczne UCJ-MZ-16;
 6. Stanowisko komputerowe ze sterownikiem programowalnym (PLC) i panelem operatorskim (HMI) Unitronics Vision 260 składające się z:
  1. sterownika programowalnego Unitronics Vision 260 z układem wejść-wyjść SNAP V200-18-E1B, układem zadawania stanów wejść cyfrowych, układem sygnalizacji stanów wyjść cyfrowych, układu zadawania stałoprądowego sygnału analogowego;
  2. sterownika silnika skokowego SMC81 z zasilaczem ZN200;
  3. silnika skokowego 57BYGH801;
  4. układu zadawania i regulacji temperatury modułu grzejnego;
  5. na stanowisku jest dodatkowo zainstalowane oprogramowanie narzędziowe firmy Unitronics.
 7. Stanowisko do prototypowania układów sterowania z silnikiem skokowym wyposażone w:
  1. sterownik programowalny Omron CPL1-L14DT – D firmy Omron sterownika programowalnego Omron CPL1-L14DT-D wraz z modułem rozszerzeń CP1W-CIF01, układem zadawania stanów wejść cyfrowych, układem sygnalizacji stanów wyjść cyfrowych, układu zadawania stałoprądowego sygnału analogowego;
  2. mikroprocesorowy sterownik silnika skokowego SMC81 firmy umożliwiający sterowanie 2-fazowym bipolarnym silnikiem skokowym z pełnym krokiem lub krokiem podzielonym na 2, 4, 8, 16 lub 32.
  3. silnik skokowy typu 57BYGH801.
 8. Stanowisko do prototypowania układów sterowania z panelem operatorskim (HMI) wyposażone w:
  1. sterownik programowalny Omron CPL1-EM40DT1 wraz z modułem rozszerzeń CP1WCIF01, układem zadawania stanów wejść cyfrowych, układem sygnalizacji stanów wyjść cyfrowych, układu zadawania stałoprądowego sygnału analogowego;
  2. panel operatorski z ekranem dotykowym Omron 8” serii NB,
  3. na stanowisku jest dodatkowo zainstalowane oprogramowania NB Designer do tworzenia oprogramowania dla HMI.
 9. Stanowisko rozproszonego systemu sterowania składające się z następujących urządzeń:
  1. sterownik programowalny Allen-Bradley typu CompactLogix 1769-L23E-QBFC1B z układem zadawania stanów wejść cyfrowych, układem sygnalizacji stanów wyjść cyfrowych, układu zadawania stałoprądowego sygnału analogowego;
  2. system we/wy rozproszonych Point I/0, który zawiera: adapter komunikacyjny 1734 –AENT EtherNet/IP, moduł 4 wejść 1734-IB4, moduł 4 wyjść 1734-OV4E;
  3. systemu we/wy rozproszonych Flex I/0, który zawiera adapter komunikacyjny 1794 –AENT EtherNet/IP, moduł 10 wejść i 6 wyjść 1794 IB10XOB6;
  4. przemiennik częstotliwości PowerFlex 40 sterującego silnikiem indukcyjnym 3-fazowym BESEL typu Sg 80-2A.
 10. Stanowisko do prototypowania serwonapędów prądu stałego wyposażone w:
  1. kartę regulatorów prędkości i położenia UCN5 wyposażona w procesor ruchu MCP1401A firmy PMD;
  2. komutatorowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi typu PRM76-15 wraz z przetwornikiem impulsowo-obrotowym Hengstler RI58-B;
  3. sterownik programowalny Omron CPL1-EL20DT wraz z modułem rozszerzeń CP1WCIF01, układem zadawania stanów wejść cyfrowych, układem sygnalizacji stanów wyjść cyfrowych, układu zadawania stałoprądowego sygnału analogowego;
 11. Stanowisko z serwonapędem z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi składające się z:
  1. serwonapędu Eurotherm Parker 631 wraz z modułem zadawania stanu wejść i sygnalizacji stanów wyjść;
  2. silnika PMSM Parker AC M2n-0090;
  3. oprogramowanie narzędziowe Eurotherm dedykowane dla serwonapędów z silnikami PMSM.
 12. Stanowisko do badania napędów wektorowych składające się z:
  1. falownika serii Integrator – Parker SSD Drives 690+;
  2. silnika indukcyjnego asynchronicznego PO-80 z hamulcem;
  3. oprogramowanie narzędziowe Eurotherm.
 13. Stanowisko do badania napędów wektorowych składające się z:
  1. przemiennika częstotliwości Eurotherm Drives 650;
  2. silnika indukcyjnego asynchronicznego PO-80 z hamulcem;
  3. oprogramowanie narzędziowe Eurotherm

Ponadto w skład wyposażenia pracowni wchodzi 13 stanowisk przenośnych z programowalnymi sterownikami logicznymi i przekaźnikami programowalnymi. Każde ze stanowisk jest wyposażone w układ zadawania stanów wejść cyfrowych, układ sygnalizacji stanów wyjść cyfrowych, układ zadawania stałoprądowego sygnału analogowego, zasilacz pomocniczy 12V lub 24V:

 1. Stanowisko ze sterownikiem programowalnym Omron CP1L – 2 szt.
 2. Stanowisko prototypowania układów sterowania silnikami krokowymi i napędami elektrycznymi, każde wyposażone w sterownik programowalny Siemens S7-1200, zadajnik stanów wejść cyfrowych, zadajnik sygnałów dla wejścia analogowego napięciowego, dwukierunkowy interfejs RS232/Ethernet, panel operatorski z ekranem dotykowym, sterownik silnika krokowego, sterownik silnika DC małej mocy – 4 szt.
 3. Stanowisko ze sterownikiem programowalnym Siemens S7-200 wraz z modułem rozszerzeń wejść/wyjść cyfrowych EM223, modułem wejść analogowych EM231, zadajnikiem wejść cyfrowych i analogowych, układem sygnalizacji stanów wyjść cyfrowych.
 4. Stanowisko przekaźnikiem programowalnym Siemens LOGO lub Moeller Easy – 3 szt.
 5. Sterowniki programowalne Mitsubishi serii FX-1 i F2X-2 – 3 szt.

W laboratorium znajduje się także wyposażenie, które studenci wykorzystują do prototypowania układów kontrolno-pomiarowych:

  1. płytki programowalne Arduino Mega 2560R3 – 20 szt.
  2. zestawy z modułami SBC Raspberry Pi 4B – 12 szt. – w skład zestawu wchodzą m.in zasilacz, konwertery sygnałów video, klawiatura.
  3. zestawy z płytkami prototypowymi dedykowanymi rozwiązaniom IOT – 45 szt.
  4. moduły czujników i przetworników wielkości fizycznych, moduły z wyświetlaczami LCD/OLED, modułu do prototypowania zasilania, moduły z aktuatorami – łącznie ok. 1000 szt.

Kolejnymi elementami wyposażenia są stanowiska do badania silników elektrycznych:

 1. zestaw silników Sf56 do badania właściwości maszyn z magnesami trwałymi,
 2. stanowisko do prototypowania rozruchu silników prądu przemiennego,
 3. stanowisko z hamownią do silników o mocy od 0,75kW z pomiarem prędkości obrotowej.

Laboratorium jest także wyposażone w zestaw podstawowych przyrządów pomiarowych i warsztatowych, takich jak oscyloskopy cyfrowe, multimetry, mierniki cęgowe, zasilacze regulowane w ilości 12 szt.

Laboratorium Programowania

W skład wyposażenia Laboratorium programowania wchodzi:

 1. 20 zestawów komputerowych, z dodatkowymi kartami graficznymi oraz oprogramowaniem tworzenia oprogramowania dla komputerów i urządzeń mobilnych typu Microsoft Visual Studio 2019, XAMPP, Brackets, Unity, Arduino IDE, Visual Studio Code, Android Studio. Stanowisko.
 2. 10 urządzeń mobilnych z systemem Android – Huawei MediaPad T8.
 3. Moduły i płytki prototypowe typu Arduino ADK, przekaźniki LAN, Raspberry Pi 3B/4 – 40 szt.
 4. Router Linksys WRT160NL-EE – 5 szt.

Laboratorium Programowania Gier i Systemów Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości

W skład wyposażenia Laboratorium Programowania Gier i Systemów Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości wchodzą następujące zestawy i urządzenia:

 1. Zestaw komputerowy Tesla GR-300 z kartą graficzną GeForce GTX-1070 i monitorem 24”z zainstalowanym oprogramowaniem Unity, Blender, Oculus, Steam – 6 szt.
 2. Okulary do rozszerzonej rzeczywistości (AR) Microsoft HoloLens Commercial Suite wraz z kontrolerem.
 3. Okulary do rozszerzonej rzeczywistości (AR) Microsoft HoloLens Developement Edition wraz z kontrolerem.
 4. Rękawice do rozszerzonej rzeczywistości (AR) CaptoGlove Large + CaptoSensor
 5. Zestaw z okularami do wirtualnej rzeczywistości i kontrolerami – HTC Vive Pro – 2 szt.
 6. Zestaw z okularami do wirtualnej rzeczywistości i kontrolerami – Oculus Rift – 2 szt.
 7. Zestaw do wirtualnej rzeczywistości Sony PlayStation VR + Camera z wyświetlaczem 40” – 2 szt.
 8. Przenośny zestaw do wirtualnej rzeczywistości – Gogle Gear VR + Samsung Galaxy S7.
 9. Przenośny zestaw do wirtualnej rzeczywistości – Google Daydream View 2 + Google Pixel 2.

Laboratorium Programowania Maszyn i Robotów

Laboratorium Programowania Maszyn i Robotów jest wyposażone w 20 stanowisk komputerowych oraz w 32 szt. programowalnych platform mobilnych różnych rozmiarów i modeli ramion robotycznych:

 1. Programowalna wolnobieżna gąsienicowa platforma mobilna:
  1. możliwość pracy autonomicznej lub zdalnie sterowanej;
  2. dwie niezależnie sterowane gąsienice połączone z bezszczotkowymi silniki prądu stałego;
  3. udźwig całkowity 80[kg];
  4. możliwość sterowania przy pomocy urządzenia mobilnego, manipulatorów (typu pad lub joystick) lub przy pomocy dowolnego interfejsu stworzonego przez studentów z wykorzystaniem dedykowanej biblioteki programistycznej;
  5. wyposażona w moduł transmisji danych pomiarowych przy pomocy interfejsu kompatybilnego z 802.15, 802.11n;
  6. pokładowy system wizyjny z możliwością przesyłania danych do operatora oraz przetwarzania obrazów przy pomocy komputera pokładowego platformy;
  7. wyposażenie w zestaw czujników monitorowania stanu otoczenia oraz położenia i orientacji platformy.
 2. Programowalna wolnobieżna platforma kołowa:
  1. możliwość pracy autonomicznej lub zdalnie sterowanej;
  2. napędzania silnikami elektryczymi – w układzie 4 x 4;
  3. wyposażona w czujniki przyspieszenia, kierunku ruchu, lokalizacji, GPS, temperatury otoczenia, ciśnienia atmosferycznego, natężenia oświetlenia, orientacji w przestrzeni – kąt pochylenia w 3 osiach układu kartezjańskiego;
  4. wyposażona w moduł transmisji danych pomiarowych przy pomocy interfejsu kompatybilnego z 802.15, 802.11n.
  5. Komputer pokładowy pozwalający na implementację własnych algorytmów i metod sterowania w tych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję.
 3. Programowalne platformy kołowe typu crawler – 5 szt.:
  1. platforma 4-kołowa, 2-osiowa (2 koła przednie, 2 koła tylne); przednia para kół skrętna, z możliwością sterowania proporcjonalnego; każde koło zawieszone niezależnie na 1 amortyzatorze; konfiguracja układu przeniesienia napędu 4WD w układzie typu crawler; opony umożliwiające jazdę typu offroad; przeniesienie napędu na przedni i tylny most przy pomocy wału;
  2. napęd przy pomocy silnika elektrycznego prądu stałego;
  3. wyposażenie w 2 czujniki odległości, modułu GPS, kompas elektronicznego oraz modułu nawigacji inercyjnej;
  4. wyposażenie w moduł komunikacyjny umożliwiający nawiązanie połączenia i wymianę danych z komputerem PC oraz z urządzeniem mobilnym z systemem Android;
  5. moduł do pomiaru parametrów środowiska – ciśnienie atmosferyczne, temperatura, natężenie oświetlenia;
  6. komputer pokładowy pozwalający na pracę w trybie autonomicznym (w tym na implementację algorytmów sztucznej inteligencji) oraz zdalnie sterowanym.
 4. Programowalne platformy kołowe – 3 szt.:
  1. platforma 4-kołowa, 2-osiowa (2 koła przednie, 2 koła tylne); przednia para kół skrętna, z możliwością sterowania proporcjonalnego; każde koło zawieszone niezależnie na 1 amortyzatorze; konfiguracja układu przeniesienia napędu 4 x 4; opony umożliwiające jazdę typu offroad;
  2. możliwość wyposażenia w 2 tory wizyjne pozwalające na transmisję obrazu do zewnętrznego kontrolera w rozdzielczości co najmniej FullHD przy 20fps;
  3. możliwość zdalnej kontroli kierunku oraz prędkości przemieszczania;
  4. możliwość zdawania trajektorii ruchu opisanej w czasie i przestrzeni;
  5. możliwość sterowania poprzez zabezpieczone i szyfrowane połączenie typu WiFi;
  6. wyposażenie w układy pozwalające na omijanie przeszkód, układy nawigacji i telemetrii.
 5. Programowalne platformy kołowe dedykowane do działania wewnątrz pomieszczeń – 12 szt.:
  1. napęd przy pomocy silników elektrycznych prądu stałego;
  2. układ sterowania napędem oparty o platformę do szybkiego prototypowania bazujące na licencji otwartej – Arduino, ESP8266, ESP32;
  3. 2 czujniki odległości o zasięgu nie mniejszym niż 40[cm];
  4. 2 czujniki umożliwiające realizację zadań typu line-following;
  5. budowane: kompas elektroniczny, czujnik temperatury, czujnik wilgotności;
  6. Platforma powinna mieć możliwość pracy autonomicznej oraz sterowania ruchem w sposób przewodowy (joystick) oraz bezprzewodowy.
 6. 6-nożny robot kroczący Lynxmotion Hexapod 3DOF BH-3R – 2szt.
 7. Dydaktyczny Robot Mobilny Hexor II – 1 szt.
 8. Ramię robotyczne Lynxmotion AL-5B wraz z systemem operacyjnym RIOS SSC-32 Arm Control – 3 szt.
 9. Programowalne platformy latające – 4 szt.

W skład wyposażenia laboratorium wchodzą ponadto zestawy elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych wykorzystywane przez studentów do budowy własnych konstrukcji:

 1. Podwozia do budowy platform mobilnych, kołowe i gąsienicowe – 10 szt.
 2. Moduły do prototypowania komputerów pokładowych – 40 szt.
 3. Zestawy składające się z czujników i przetworników odległości, położenia, przyspieszenia, śledzenia linii, GPS, sterowniki silników, silniki prądu stałego, zestawy akumulatorów energii elektrycznej, przewody połączeniowe – 20 zestawów.
 4. Profesjonalny zestaw do konstruowania robotów Robotis BIOLOID Comprehensive Kit składający się z 18 serwomotorów AX-12S+, sterownika CM5, multisensora AX-S1 oraz pakietu elementów mechanicznych – 2 szt.
 5. Zestaw edukacyjny LEGO Mindstorms NXT 2.0/EV3 – 12szt.

Laboratorium Poligrafii

Laboratorium Poligrafii jest wyposażone w specjalizowane, wysokowydajne systemu druku:

 1. Drukarka UV do pełnokolorowego druku na płaskich powierzchniach (papier plastik, drewno, metal, szkło) – Mimaki UJF-3042Mk II.
 2. Prasa termotransferowa Transmatic TS 3 M.
 3. Uniwersalna drukarka DTG Epson SC-F2100 do projektowania nadruków i drukowania na tkaninach.
 4. Ploter laserowy.
 5. Ploter drukujący A0 Designjet 500.

Laboratorium Prototypowania

W skład wyposażenia Laboratorium Prototypowania wchodzi 32 szt. obrabiarek numerycznych i narzędzi:

 1. Frezarko-grawerka OBRSUN CNC FGS392.
 2. Giętarka HRP220:
  1. umożliwia formowanie elementów z tworzyw sztucznych;
  2. 5 niezależnie sterowanych linii gięcia;
  3. możliwość gięcia elementów o długości do 2,2[m].
 3. Ploter tnący CNC Seron Standard 1315:
  1. pole robocze 1,2[m] x 1,45[m]
  2. wyposażenie w odciąg wydajności 3200[m3/h] oraz automatyczne chłodzenie cieczą w technologii mgły chłodzącej
  3. wrzeciono 6kW
  4. stół roboczy umożliwiający podciśnieniowe mocowanie materiału
  5. wyposażony oprogramowanie klasy CAD/CAM konwertujące projekt do formatu G-kod, z obsługą importu plików w formatach eps, dxf, plt, jpg, tiff, png, bmp.
 4. Piła Metabo KGS 254 M.
 5. Wiertarka stołowa.
 6. Komplet narzędzi ręcznych typu wkrętarki, wkrętaki, klucze płaskie, klucze oczkowe, miniszlifierki, itp – 100 szt

Laboratorium Systemów Wbudowanych

Laboratorium posiada 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, oraz następujące wyposażenie:

 1. Zestaw edukacyjne z mikrokontrolerami rodziny AVR, typu ZL10AVR zbudowany w oparciu o układ Atmel Atmega 32 oraz rozbudowane peryferia w postaci wyświetlacza LCD, modułu USB, klawiatury matrycowej, wyświetlaczy 7-segmentowych. – 12szt.
 2. Zestawy do prototypowania urządzeń w oparciu o architekturę ARM – FriendlyARM wyposażone w wyświetlacze dotykowe, interfejsy komunikacyjne (USB, WiFi, RS232, Ethernet) – 15 szt.
 3. Zestawy edukacyjne do
 4. Zestawy uruchomieniowe PLD ZL4PLD z układem CPLD Xilinx XC9572XL – 8 szt.
 5. Zestawy uruchomieniowe FPGA (Elbert) z układami Xilinx Spartan 3A – 8 szt.
 6. Zestawy uruchomieniowe z układami Cypress PSoC – 20 szt.
 7. Zestawy, moduły IOT i komputery jednopłytkowe ogólnego przeznaczenia do prototypowania układów kontrolno pomiarowych – typu Arduino Nano 33 IOT, Arudino Nano 33 Sense, Arduino Mega, Raspberry Pi 3B/4, ESP-32, ESP-32 CAM, WeMos, ESP8266 – łącznie 50 szt.
 8. Zestaw czujników, modułów rozszerzeń (w tym moduły do prototypowania rozwiązań telemedycznych EKG, EMG, EKG), moduły zasilania, interfejsy komunikacyjne – do zestawów opisanych w punkcie 7 – łącznie 100 szt.
 9. Hełmy EEG Emotiv EPOC, Emotiv EPOC+ i Neurosky – 5 szt.
 10. Zestawy do badania i prototypowania układów cyfrowych:
  1. ST2611 Digital Lab (Breadboard based);
  2. DB01 bramki logiczne;
  3. DB-02 bramka uniwersalna – NAND/NOR;
  4. DB-06 konwersja kodu (binarny na Greya i Greya na binarny);
  5. DB-07 konwersja kodu (BCD na kod z nadmiarem 3);
  6. DB-09 koder-dekoder;
  7. DB-15 dekoder kodu BCD na kod 7-Segmentowy;
  8. DB-36 dekoder klawiatury;
  9. DB-08 binarny sumator/układ odejmujący;
  10. DB-13 licznik binarny synchroniczny 4 bitowy;
  11. DB-14 4-bitowy licznik binarny;
  12. DB-17 licznik zdarzeń 3-cyfrowy;
  13. DB-19 4-bitowy równoległy sumator;
  14. DB-18 licznik Johnson’a;

W skład wszystkich zestawów uruchomieniowych wchodzą w skład niezbędne zasilacze, programatory, okablowanie oraz oprogramowanie.

Biblioteka Główna

Księgozbiór Biblioteki Głównej i jej filii obejmuje 49 117 woluminów (stan na 20.11.2020 r.), ułożonych według numerów inwentarzowych. W Bibliotece Głównej i jej filiach gromadzone są książki przede wszystkim związane z kierunkami kształcenia, głównie z zakresu: automatyki i robotyki, architektury i urbanistyki, budownictwa, dietetyki, ekonomii, ekonometrii, elektroniki, finansów i rachunkowości, fizjoterapii, fizyki, informatyki, gastronomii i żywienia, geografii, gospodarki przestrzennej hotelarstwa, inżynierii produkcji, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, logistyki, marketingu, mechatroniki, nauk o rodzinie, pedagogiki, pielęgniarstwa, prognozowania gospodarczego, wychowania fizycznego, socjologii, technologii żywności, turystyki i rekreacji, transportu, zarządzania. Obecnie w zasobach biblioteki znajduje się:

 • ok. 458 pozycji z zakresu nauk technicznych,
 • ok. 252 pozycje z zakresu inżynierii mechanicznej, mechaniki, budowy maszyn
 • ok. 563 pozycji z zakresu informatyki technicznej i telekomunikacji,
 • ok. 118 pozycji z zakresu automatyki, elektroniki i elektrotechniki.

Aktualnie dostępne są tytuły literatury podstawowej wymienionej w programach nauczania (sylabusach) i literatury uzupełniającej. Ponadto Uczelnia zamierza dokonać dalszych zakupów literatury celem wzbogacenia i unowocześniania zasobów informacyjnych dla kierunkach „informatyka” i „Mechatronika”. Do końca br. planuje się powiększenie zbiorów bibliotecznych o pozycje dot. omawianego kierunku o około 100 woluminów.
W Bibliotece Głównej i jej filiach udostępniane są czasopisma (w tym obcojęzyczne), które odpowiadają profilowi kształcenia realizowanemu w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Zinwentaryzowanych jest ok. 2633 roczników i półroczników. Są to przeważnie czasopisma naukowe wydawane przez wyższe uczelnie lub inne placówki naukowe. Wszyscy studenci i pracownicy naukowi WSG mają dostęp do baz danych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, wśród których na szczególną uwagę zasługują: EBSCO, Elsevier, Nature, Science, Scopus, SciVal, Springer, Web of Science, inCities, Wiley, Science Advances, Scoap3, Spinger Open Choice. Ponadto studenci mają możliwość wykorzystywania polskich baz danych: BazEkon, CEON, CEJSH, Platforma Otwartej Nauki, SYMPOnet, a także wielu polskich i zagranicznych repozytoriów.
Ponadto studenci mogą korzystać z e-książek. Baza będzie docelowo obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Na razie można przeglądać 77.497 eksiążek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004-2018, 2515 e-książek wydanych przez Elseviera w latach 2011-2015 oraz 2449 e-książek wydanych przez Wileya w roku 2009 – 2015 (stan na 20.11.2020 r. ) .
Na życzenie wykładowcy Uczelnia opłaca semestralny dostęp do wybranych publikacji z serwisu IBUK.pl., z którego korzystają studenci kierunków „Informatyka” i „mechatronika”. To największa w Polsce wypożyczalnia oraz księgarnia internetowa z ebookami i audiobookami. W ofercie znajduje ponad 70 tys. tytułów naukowych, akademickich i profesjonalnych. Uczelnia podpisała także deklarację przystąpienia do projektu Academica. Jest to Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych zgromadzonych przez Bibliotekę Narodową. Obecnie udostępnianych około 2 000 000 dokumentów. W ramach tego projektu każdy student WSG ma bezpłatny dostęp do publikacji naukowych gromadzonych przez Biblioteką Narodową.
Wymiana międzybiblioteczna prowadzona jest na podstawie zawartych porozumień z ponad 30 uczelniami publicznymi z kraju i z zagranicy. Obejmuje ona wydawnictwa periodyczne oraz zwarte publikacje naukowe. Dzięki tej współpracy zasoby Biblioteki Głównej i jej filii są systematycznie wzbogacane o najnowsze wydawnictwa poszczególnych uczelni. W ramach podpisanych umów oraz dzięki zakupionemu sprzętowi do digitalizacji zbiorów Uczelnia współuczestniczy w tworzeniu następujących baz danych: e-Publikacje Nauki Polskiej (https://www.epnp.pl); Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (http://kpbc.umk.pl/dlibra).
W obu przypadkach dorobek naukowy pracowników udostępniany jest przez Internet.

Centrum Dokumentacji Europejskiej

Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) to jedna z 20 specjalistycznych bibliotek gromadząca wydawnictwa na temat Unii Europejskiej. Publikacje gromadzone w CDE to m.in czasopisma, akty prawa powszechnego (Dzienniki Urzędowe, Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości), książki m.in. z ekonomii, budownictwa, transportu, konkurencyjności, polityki społecznej, polityki regionalnej itp. Centrum gromadzi książki, czasopisma oraz dokumenty elektroniczne i audiowizualne. Część z wydawnictw unijnych można przeglądać online za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki WSG.

Wyposażenie wypożyczalni i czytelni

Księgozbiór podręczny to celowo dobrany i uporządkowany zestaw książek wydzielony z całości księgozbioru bibliotecznego zawierający wydawnictwa o charakterze informacyjnym: encyklopedie (ogólne i specjalne), słowniki (językowe i rzeczowe), leksykony, poradniki oraz podstawowe publikacje z różnych dziedzin wiedzy, atlasy, przewodniki krajoznawcze, skrypty akademickie, prasę itp. W Czytelni, do dyspozycji czytelników jest 61 miejsc oraz 33 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Dostępne są również dwa stanowiska pracy zbiorowej. Oprócz tego użytkownicy biblioteki mają do dyspozycji 4 skanery. Władze Uczelni przywiązują wielką wagę do zaopatrzenia biblioteki w najnowszy sprzęt komputerowy. Dlatego w 2018 roku wymieniono wszystkie komputery. Zainstalowana sieć bezprzewodowa pozwala na korzystanie z WWW przy użyciu komputerów należących do studentów. Dla potrzeb studentów i doktorantów w czytelni wyodrębniono księgozbiór podręczny „Biblioteczka Biznesmena”.
Dzięki dotacjom MNiSW na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia zakupiono do biblioteki:

 • dwa komputery;
 • dwa skanery;
 • oprogramowanie MS OFFICE 2010;
 • dwie lupy do czytania;
 • lupę elektroniczną „portable video magnifier”;
 • program Abby Fine Reader z OCR;
 • program Window EYE;
 • program LUNAR;
 • słuchawki;
 • specjalistyczny czytnik książek.

W 2012 r. pozyskano środki finansowe z MNiSW na zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę, w ramach zadania „Tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych. Zadania bibliotek podmiotów działających na rzecz nauki” otrzymano dotację, która umożliwiła utworzenie stanowiska do digitalizacji. W ramach tego projektu zakupiono:

 • komputer Lenovo ThinkCentre E72 wraz z programem Win7 Pro + MS Office 2013;
 • skaner Plustek A3 Optibook A300;
 • program Document Express Prof.;
 • program Adobe Photoshop CS6 PL.

Przedsięwzięcie to umożliwiło zapoczątkowanie digitalizacji zbiorów Biblioteki Głównej WSG i publikowanie ich w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Przystąpienie do Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej przyczynia się do popularyzacji działalności naukowej WSG.
Biblioteka co roku przeprowadza drogą mailową ankiety wśród wszystkich wykładowców na temat zapotrzebowania na literaturę specjalistyczną. Na tej podstawie dokonuje się zakupów podręczników jak i innej literatury specjalistycznej. Analizując plany studiów, programy kształcenia i ankiety przesyłane przez wykładowców na bieżąco dokonuje się zakupów kolejnych publikacji. W chwili obecnej, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez wykładowców, trwają procedury zakupu kolejnych 300 pozycji.

Wykaz oprogramowania

W poniżej liście znajduje się wykaz oprogramowania zainstalowanego w opisanych laboratoriach. Oprogramowanie narzędzie, wykorzystywane wyłącznie na 1 lub niewielkiej ilości stanowisk zostało także wymienione w opisie danego laboratorium.

 1. 7-zip
 2. Adobe Acrobat X Pro
 3. Adobe Air
 4. Adobe Creative Suite 5.5 Standard
 5. Adobe Reader
 6. Adobe Reader DC
 7. Adobe Shockwave Player
 8. Afinity Designer
 9. Afinity Photo
 10. Android SDK Tools
 11. Android Studio
 12. ArchiCAD 20
 13. Arduino
 14. Artlantis Studio 6.5.2.12
 15. Atmel Studio 6.1/7
 16. Atom
 17. AutoCAD 2018
 18. Autodesk Inventor 2015
 19. Autodesk ReCap
 20. Autodesk Revit 2015
 21. Autodesk Robot 2018
 22. Bizagi Modeler
 23. CargoWiz
 24. Comunications Middleware
 25. Core Temp 1.11
 26. CorelDRAW Graphic Suite X7/X5
 27. CX-One
 28. Cura
 29. DameWare
 30. doPDF 8
 31. Eagle 7.7.0
 32. Eset Endpoint Security
 33. Firefox
 34. Framework 6.1.3
 35. Git version 2.7.1.2
 36. GO! Res
 37. Google Chrome
 38. gretl
 39. HiSuite
 40. IIS 10.0 Express
 41. Illustrator 5.5
 42. InDesign 5.5
 43. Java
 44. Lego Mindstorms
 45. Lego Digital Designer
 46. Lego Mindstorms
 47. Matlab R2011b
 48. Microsoft Office
 49. Microsoft OneDrive
 50. Microsoft Project 2013
 51. Microsoft Silverlight
 52. Microsoft SQL Server
 53. Microsoft Windows Pro (7/10/XP)
 54. Microsoft Visual Studio (Pro/Community 2012/2012/2014/2017/2019)
 55. Mozilla Firefox
 56. MS Silverlight
 57. MS SQL Server (2008/2012/2014)
 58. National Instruments LabView
 59. Notepad++
 60. Office Language English
 61. Office Language Pack 2013 (English)
 62. Office Pro Plus 2016
 63. Omron CX-One
 64. Opera
 65. Oracle VM VirtualBox
 66. PDF Tools
 67. Photoshop 5.5
 68. Płatnik
 69. PS Imago
 70. Pspice Student
 71. PuTTY
 72. Python 3.6.5
 73. QGIS 3.0.3 Girona
 74. R for Windows
 75. R Studio
 76. Reboot Restore Rx
 77. ReCap
 78. Revit 2015
 79. Revit 2018
 80. RM Win
 81. Robot 2018
 82. Rodos 7
 83. Rodos Ekspres 2
 84. RStudio
 85. Sage Kadry i Płace
 86. Sage Kadry i Płace One Payroll
 87. Sage Symfonia 2.0 Handel
 88. Sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość
 89. Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe
 90. Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość
 91. Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
 92. Sage Symfonia Finanse i Księgowość
 93. Scilab
 94. Skype
 95. SMART
 96. Solid Edge ST10
 97. WinBud
 98. Windows Phone 8.1 emulator
 99. Windows XP Professional
 100. WinPcap
 101. WinSCP
 102. Wireshark
 103. Xamarin
 104. XAMPP

 

Zamiana języka