Oferta usług dla członków

 

  • usługi promocyjne podczas eventów i projektów organizowanych przez Klaster (np. Bydgoski Hackathon, Bydgoski Kongres Informatyczny OPERA CAMP, Informatyczny Klub Seniora, inny event lub projekt  zorganizowany specjalnie na zlecenie członka Klastra),
  • organizowanie działań z zakresu CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu – mogą przyjmować np.  postać działań polegających na wspieraniu lokalnych instytucji i osób, współpracy z lokalnymi organizacjami, programów dla dzieci i młodzieży, programów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym cyfrowym), działań ekologicznych,

 

Zamiana języka