Zobacz poprzednie edycje!


To będzie czwarta edycja imprezy. Poprzednie: w 2017, 2018 i 2019 roku odbywały się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  W tym roku po raz pierwszy odbędzie się w kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki.

Bydgoski Hackathon to konkurs dla programistów, którzy (w 3-5 osobowych zespołach) otrzymywali zadanie do wykonania i mieli na jego zrealizowanie dowolną techniką programistyczną 24 godziny. Wynikiem był  napisany program. Na koniec wszystkie zespoły prezentowały wyniki swojej pracy „w stylu start-up’ów” (pitch deck).


Uczestnikami Hackathonu byli zazwyczaj młodzi ludzie, najczęściej studenci lub niedawni absolwenci uczelni, choć nie było to formalnym wymogiem –każdy miał prawo się zgłosić, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Zdarzali się też utalentowani uczestnicy niepełnoletni (za zgodą rodziców), którzy nawiązują równorzędną walkę (jedną z edycji wygrał zespół złożony z uczniów bydgoskiego technikum Elektronicznego. W poprzednich edycjach uczestniczyło co roku około 50-60 programistów.

W czasie konkursu uczestnicy mogli liczyć na pomoc i radę mentorów – bardziej doświadczonych programistów, wolontariuszy – pracowników firm zrzeszonych w klastrze. Zdarzało się, że uczestnicy Hackathonu sprzed kilku lat sami stawali się mentorami i wspierali młodszych kolegów.


W komisji konkursowej zasiadali członkowie zarządu Bydgoskiego Klastra Informatycznego, przedstawiciele firm członkowskich sponsorujących nagrody oraz zaproszeni goście – na przykład w 2019 r. byli to członkowie zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego z siedzibą w Toruniu

Zamiana języka