PROJEKT:

„Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie – Rozwój instytucji otoczenia biznesu.”

Tytuł przedsięwzięcia Klastra:

„Zwiększenie konkurencyjności firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Informatycznym poprzez prace rozwojowe, badania przemysłowe i ich wdrożenie oraz budowę internetowej platformy przekazu.”

Logotyp_polski