Zespół Szkół Elektronicznych Bydgoszczy jest szkołą publiczną prowadzoną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i ma swoją siedzibę w gmachu przy ulicy Karłowicza 20 w centrum miasta. Tradycja szkoły sięga roku 1968, kiedy to rozporządzeniem Rady Ministrów powołano do życia Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy. Obecnie w skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodzą: Technikum Elektroniczne, kształcące w zawodach: technik elektronik, technik teleinformatyk, technik informatyk oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektroniczna. Warunki lokalowe, wyposażenie ZSE, organizacja procesów dydaktycznych oraz doświadczona i wykwalifikowana kadra pozwalają na pełną realizację wszystkich założeń podstawy programowej. Uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni zawodowych, przystosowanych do przeprowadzania egzaminów w wybranych kwalifikacjach, jak również sal dydaktycznych wyposażonych w sprzęt audiowizualny: rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, laptopy, telewizory.

Placówka prowadzi efektywną współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, firmami i organizacjami zawodowymi. Uczniowie w ramach praktyk, staży i specjalizacji pogłębiają wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Przyjęta koncepcja pracy ZSE, nie tylko kształtuje kompetencje zawodowe, ale także kształci umiejętności społeczne i personalne z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, posługiwania się językiem obcym oraz pracy w małych zespołach. Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych korzystają z szerokiej gamy zajęć dodatkowych. W szkole realizowane są również programy współfinansowane ze środków EFS w ramach projektu „Zawodowe Horyzonty”.

Wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania młodzieży oraz wspólny trud nauczycieli i uczniów owocują wieloma sukcesami w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i konkursach. W procesie kształcenia szkoła kładzie duży nacisk na zdobycie przez uczniów wysokich kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy i w dorosłym życiu. Od początku organizowania Ogólnopolskiego Rankingu Techników „Perspektywy” szkoła plasuje się w pierwszej piątce najlepszych techników w Polsce. W roku 2015 Technikum Elektroniczne zajęło 3 miejsce w kraju i pierwsze w województwie kujawsko-pomorskim, by już rok później uplasować się na miejscu 1, jako najlepsze technikum w całej Polsce. Corocznie wielu absolwentów technikum z dużym powodzeniem podejmuje i kontynuuje naukę na różnego typu uczelniach. W ciągu swojej ponad 40-letniej działalności Zespół Szkól Elektronicznych odnosił i odnosi sukcesy na wielu płaszczyznach, co dowodzi najwyższej jakości edukacji. Łączy w piękny sposób tradycję z przyszłością. Szkoła jest niekwestionowanym liderem w mieście i regionie.

logo_ZSE 260x254 color

Specjalizacje

Adres

ul. M.Karłowicza 20, Bydgoszcz

Telefon

52 341 44 44