Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Bydgoski Klaster Informatyczny 25.04.2019 ponownie wybrano Zarząd w składzie:

  • Krzysztof Jurek (Logon) – Prezes Zarządu,
  • Izabela Rojek (UKW) – Wiceprezes Zarządu,
  • Kamil Kupcewicz (tKomp, RevDeBug) – Wiceprezes Zarządu.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

  • Piotr Wesołowski (SOS IT),
  • Czesław Noga (Slican)
  • Krzysztof Błaszkiewicz (BluSoft).

Na Walnym Zebraniu Członków postanowiono m.in.:

– pozyskiwać nowe firmy z branży IT do Klastra,

– zintensyfikować współpracę z władzami Bydgoszczy w zakresie rozwoju Klastra i branży,

– częściej realizować spotkania networkingowe u członków Klastra,

– zintensyfikować promocję Klastra w mediach elektronicznych.