Międzynarodowa Wystawa Innowacji INTARG 2020 online INNOWACJE SPOŁECZNE

Międzynarodowa Wystawa Innowacji INTARG 2020 online INNOWACJE SPOŁECZNE

Gdzie i kiedy?

DATA: 09.11.2020 - 10.11.2020
GODZINA: 10:00 - 15:00

KATEGORIA: Wystawa

0

Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy pragną zaprezentować i promować nowe rozwiązania, mające na celu polepszenie jakości życia oraz rozwiązywanie problemów społecznych na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym, w miejscu pracy oraz poza nim, a także wynikających ze zmian klimatycznych, demograficznych; z potrzeby ochrony życia i zdrowia; zaspokojenia potrzeb i bezpieczeństwa człowieka w różnych sytuacjach życiowych, w tym kryzysowych i wynikających ze stanu nadzwyczajnego; społecznej odpowiedzialności oraz wielu innych.

Myślą przewodnią Edycji Specjalnej INTARG® jest hasło „Innowacje społeczne w służbie wspólnego dobra”. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października 2020.
Więcej na www.intarg.haller.pl

Zamiana języka