11.02.2015 Bydgoski Klaster Informatyczny został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego dnia działamy jako stowarzyszenie, opierając się na wspólnie opracowanym na spotkaniu członków Klastra Statucie z dnia 16.12.2014r. W statucie określono cele i zadania stowarzyszenia oraz wybrano jego władze.

Czytaj więcej

Zmieniamy formę prawną Klastra

20 listopada - dodane przez: Zespół BKI

29.10.2014 odbyła się konferencja, po której Partnerzy Bydgoskiego Klastra Informatycznego zebrali się na spotkaniu aby debatować nad wspólną przyszłością. W wyniku ożywionej dyskusji i po uzyskaniu informacji od radcy prawnego, podjęta została decyzja o sformalizowaniu struktury Klastra. Planujemy przekształcenie z porozumienia o współpracy w stowarzyszenie. Obecnie trwają konsultacje i prace nad statutem stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o., pełniąca rolę koordynatora Bydgoskiego Klastra Informatycznego, we współpracy z podmiotami zrzeszonymi w BKI, realizuje projekt pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Bydgoskiego Klastra Informatycznego na lata 2014 – 2020”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z EFRR w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych. W wyniku prac, trwających od sierpnia do października br., osiągnięty został […]

Czytaj więcej

Konferencje

05 listopada - dodane przez: Zespół BKI

Branża informatyczna to jedna z najbardziej nasyconych gałęzi rynku. Rosnąca konkurencja sprawia, że wypromowanie własnej marki wymaga dużych nakładów finansowych. Wciąż jednak pozostaje sporo miejsca dla tych, którzy skupiają się przede wszystkim na innowacjach i funkcjonalnych technologiach. Chociaż nowe przedsiębiorstwa posiadają niezbędną do odniesienia sukcesu wiedzę oraz potencjał, największą barierą jest brak środków finansowych potrzebnych […]

Czytaj więcej

29.10.2014 w Bydgoszczy odbyła się Konferencja „Klaster informatyczny. W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań budowy przewagi konkurencyjnej”. W konferencji uczestniczył zastępca prezydenta Grzegorz Dołkowski. W programie konferencji znalazły się debaty z udziałem ekspertów i publiczności. Tematyka wystąpień była skoncentrowana wokół trzech głównych filarów: •Klastry IT – skutecznym wsparciem dla rozwoju branży informatycznej. •Bydgoszcz – szanse i możliwości […]

Czytaj więcej