Wyższa Szkoła Gospodarki

Działalność Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy na rynku usług IT lokuje się w trzech obszarach. Pierwszym z nich są szeroko rozumiane usługi w zakresie wytwarzania i utrzymania oprogramowania. Do realizacji tego celu WSG zatrudnia na stałe 15 programistów o różnych kompetencjach. Zespół ten w miarę potrzeb jest powiększany o współpracujące osoby przy realizacji większych projektów. Od samego początku swojego istnienia WSG rozwija własne systemy informatyczne pozwalające na udoskonalenie jej funkcjonowania i obsługę studentów. Niektóre z tych systemów zostały lub zostaną w najbliższej przyszłości wdrożone również w innych uczelniach.

Wśród najważniejszych realizacji na własne potrzeby należy wymienić zintegrowany system do obsługi uczelni i studentów, system zarządzania studiami podyplomowymi, szkoleniami i kursami, system elektronicznej rejestracji czasu pracy, dostępu do pomieszczeń i rozliczania postoju na parkingach uczelni, system e-learningowy bazujący na Moodle oraz ponad 700 serwisów WWW. Ponadto od wielu lat aktywnie wspieramy potencjałem naukowym i informatycznym firmy z regionu. Tylko w latach 2011 – 2015 na 113 projektów badawczo rozwojowych o łącznej kwocie 7 685 770 zł, aż 53 dotyczyło Informatyki i było zrealizowanych na zlecenie zewnętrznych firm. Drugim z wymienionych obszarów działalności są usługi szkoleniowe, które są prowadzone w formie kursów oraz studiów podyplomowych. Ich zakres obejmuje szkolenia z zakresu projektowania oraz administrowania sieciami komputerowymi (Akademia CISCO CCNA/CCNP), szkolenia programistyczne (m.in. C/C++, C#, Java, Android, iOS) na dowolnym poziome merytorycznym, szkolenia z zakresu rozwiązań bazodanowych oraz szeroko rozumianych technologii webowych. W okresie ostatnich 5 lat przeprowadziliśmy ponad 100 szkoleń i kursów dla firm oraz instytucji z Polski i Europy. Uczelnia oferuje także, unikalne na rynku, usługi w zakresie wytwarzania prototypowego sprzętu elektronicznego (wraz z oprogramowaniem) oraz opracowania i wdrażania dedykowanych interfejsów dla maszyn i robotów. Wśród zrealizowanych projektów warto wymienić wytworzenie ponad 30 zdalnie sterowanych oraz autonomicznych platform mobilnych.

 

Specjalizacje

Adres

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Telefon

52 567 00 47/48