Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest wieloprofilową uczelnią kształcącą inżynierów, jedyną w regionie integrującą nauki rolnicze i techniczne.

W ciągu 60 lat mury uczelni opuściło ponad 45 000 absolwentów. Obecnie na siedmiu wydziałach kształci się około 10 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych.

Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych potrzebnych regionowi kierunków studiów. Przykładem może być uruchomienie w 2013 roku kierunku energetyka i w 2014 roku kierunku informatyka stosowana, co było odpowiedzią na oczekiwania firm z branży BPO/SSC obecnych w regionie. Inną formą wsparcia tej branży są licznie organizowane kursy oraz studia podyplomowe. Ostatnią taką inicjatywą są uruchomione we współpracy z firmą ATOS studia podyplomowe, na których część zajęć prowadzonych jest przez pracowników tej firmy. Inną formą współpracy z lokalnymi firmami są praktyki wakacyjne, pozwalające przyszłym absolwentom na zapoznanie się z działalnością lokalnych firm.

Uniwersytet wraz z instytucjami otoczenia gospodarczego wspiera wszelkie inicjatywy lokalnych przedsiębiorców IT poprzez uczestnictwo w klastrach informatycznych.

 

Specjalizacje

Adres

Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Telefon

+48 52 374 94 11