Unidoc Sp. z o.o.

Unidoc jest producentem i dostawcą oprogramowania wspierającego skuteczne i efektywne zarządzanie wartością firmy w czasie rzeczywistym.

Unidoc zapewnia kompleksową obsługę Spraw i Zdarzeń powiązanych z Klientami, Produktami, Pracownikami oraz innymi kluczowymi aspektami działalności danej firmy.

Unidoc pozwala na zdefiniowanie od podstaw wszystkich typów dokumentów i spraw funkcjonujących w firmie. W Unidoc wszystko jest konfigurowalne: struktura organizacyjna, uprawnienia, typy obiektów, statusy, formularze i widoki.

Unidoc umożliwia również optymalizację bieżących działań pracowników.

Oprogramowanie Unidoc to zunifikowana platforma elektroniczna dla wszystkich pracowników, umożliwiająca integrację wszystkich kluczowych zasobów i działań operacyjnych w obszarach:

• Back-office (zarządzanie wewnętrznymi sprawami, zasobami i innymi obiektami),

• Front-office (pozyskiwanie i zarządzanie relacjami z klientami),

• Incident Management (zarządzanie incydentami, wierzytelnościami, reklamacjami, zgłoszeniami o awariach),

• Core Business (zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi).

Sprzyja to generowaniu większych przychodów przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych przedsiębiorstw.

Klientami Unidoc są przedsiębiorstwa między innymi z sektora nowych technologii i mediów, energetyki, handlu i usług.

 

 

Galeria

Unidoc

Specjalizacje

Adres

ul. Jagiellońska 103, 85-027 Bydgoszcz

Telefon

+48 52 522 21 50