Platinum Seed Incubator

Platinum Seed Incubator jest funduszem zalążkowym, pełniącym rolę pomostu między pomysłodawcą i inwestorem. Fundusz koncentruje swą uwagę na innowacjach i rynku usług cyfrowych.

Celem Platinum Seed Incubator jest pomoc pomysłodawcom w przekształcaniu innowacyjnych pomysłów w efektywne biznesy. Grono doświadczonych ekspertów zapewnia profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz pozyskanie kapitału na start. Platinum Seed Incubator współpracuje szeroko z Aniołami Biznesu z Polski i innych krajów Europy, a także z innymi funduszami typu seed i venture capital.

Platinum Seed Incubator nie tylko współfinansuje spółki w swoim portfelu, ale również wspiera je merytorycznie i zarządczo w całym okresie współpracy aż do momentu dokonania wyjścia kapitałowego.

Dziedziny specjalizacji Platinum Seed to komercjalizacja, internacjonalizacja i transfer technologii. Główne branże, na których koncentruje się firma to obszar ICT (Informatyka, Komunikacja, Technologia), Medycyna i ochrona zdrowia (m.in. projekty teleinformatyczne np. aplikacje ułatwiające funkcjonowanie i opiekę nad ludźmi starszymi), Odnawialne Źródła Energii, Biotechnologia.

platinumseed_cmyk_cs5

EKG_2015.04.20_22 357

Specjalizacje

Adres

Broniewskiego 4/42 87-100 Toruń

Telefon

+48 690 006 619