7 lutego 2018 r.

W Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie wiceprezydent Marii Wasiak z przedstawicielami BKI – prezesa  Krzysztofa Jurka i dyrektora Janusza Dorożyńskiego, oraz Bydmana – kierownika Piotra Jarczewskiego i zastępcy kierownika Janusza Szykownego. Omawiano kwestię opłata za zajęcie pasa drogowego, jednej z najwyższych w kraju. Uzgodniono kontynuowanie rozmów po sporządzeniu dodatkowych materiałów i analiz, zarówno po stronie miasta jako i BKI/Bydmana.