6 lutego 2018 r.

W Biurze Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zostało podpisane trójstronne porozumienie o prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunkach: informatyka stosowana na UTP oraz informatyka na UKW, na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w ramach specjalności „Programowanie aplikacji biznesowych”.

Studenci Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW, przy współpracy firm z Bydgoskiego Klastra Informatycznego poznawać będą nową specjalność, która w znacznej mierze podniesie poziom praktycznego przygotowania do pracy w obszarze IT.

Przed podpisaniem porozumienia – od lewej: Kamil Kupcewicz, Krzysztof Jurek, dr inż. Grzegorz Zych (UKW)

Uroczystego podpisania porozumienia dokonali: rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego prof. Tomasz Topoliński, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Jacek Woźny oraz prezes Bydgoskiego Klastra Informatycznego Krzysztof Jurek i wiceprezes Bydgoskiego Klastra Informatycznego Kamil Kupcewicz.

Od lewej: prof. Tomasz Topoliński, prof. Jacek Woźny

Od lewej: kwestor UTP Renata Zalewska, prezes BKI Krzysztof Jurek, rektor UTP prof. Tomasz Topoliński, rektor UKW prof. Jacek Woźny, kwestor UKW Renata Stefaniak, wiceprezes BKI Kamil Kupcewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *